O nama

Javno Preduzeće za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom

Poslovni centar Paraćin  Nikole Pašića bb 35250 Paraćin  Telefon 035/568-888

PIB 100875215 Matični broj 07832699 Žiro račun 160-81524-41