Biografije

VD. Direktora Miroljub Radojković

Diplomirani ekonomista, rođen 31.12.1991. godine u Paraćinu, diplomirao 2016. godine na Univerziitetu u Kragujevcu. Do imenovanja na mesto V.D. Direktora JP Poslovni centar Paraćin, obavljao je funkciju člana opštinskog veća Opštine Paraćin. Od 2018. do 2019. godine obavljao poslove u Opštinskoj upravi Paraćin, zatim u Zavičajnom muzeju Paraćin do 2021. godine.

Predsednik Nadzornog odbora JP Poslovni centar Paraćin Ljubiša Radenković

Rođen 2.10.1958. godine u Paraćinu, diplomirao na Pedagoškom fakuletetu u Rijeci, specijalizaciju u Nemačkoj i dva semestra za informatiku u organizaciji Ministarstva prosvete. Zaposlen u prosveti već 35 godina i radi u tehnološkoj školi u Paraćinu.

Član nadzornog odbora JP Poslovni centar Paraćin Radovan Ilić

Rođen 15.7.1961. godine u Paraćinu, diplomirao na Pedagoškom fakultetu sa zvanjem Profesor razredne nastave i "Specijalista metodike likovne kulture", zaposlen u OŠ "Stevan Jakovljević" na poslovima profesora razredne nastave od 1985. godine.

Član nadzornog odbora iz redova zaposlenihi u JP Poslovni centar Paraćin Aleksandar Jovanić

Rođen 25.8.1977. godine u Paraćinu. U JP Polsovni centar zaposlen od 2017. godine, do 2017. godine radio je u Sportskom centru 7. Juli Paraćin, JKP Paraćin i privatnoj firmi Krajina doo. Paraćin.