02 | 12 | 2021
PCParaćin

left banner

     
  • Javno preduzeće za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom Poslovni centar Paraćin
  • Nikole Pašića bb 35250 Paraćin
  • Telefon 035/568-888
  • PIB 100875215
  • Matični broj 07832699
  • Žiro račun 160-81524-41
     
Opštinski bilten

Opštinski bilten

Pretraga